W co inwestować w czasie recesji?

W co inwestować w czasie recesji?

Recesja to okres, w którym gospodarka przechodzi fazę spowolnienia lub regresu. Może być spowodowana różnymi czynnikami, takimi jak kryzys finansowy, spadek popytu, wzrost bezrobocia czy też problemy w sektorze bankowym. W czasie recesji rynek finansowy jest szczególnie narażony na ryzyko…

Read More